ŁOWISKO SPECJALNE RAJSKO NR 522

Powiadom znajomego:

 

 

 

                               Regulamin łowiska Specjalnego

                                   Rajsko nr 522

 

 

                 I      Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska:

 

Łowisko specjalne „Rajsko” nr 522 stanowią stawy: Tęczak 1, Tęczak 2, ,

 pow. 8 ha o średniej głębokości 1,5 m.

Łowisko zlokalizowane jest w miejscowości Rajsko, powiat Oświęcim przy ul. Wilamowickiej.

 Łowisko jest typu mieszanego.

 

                II    Gospodarz łowiska:

 

Gospodarzem łowiska specjalnego „Rajsko” nr 522 jest

Koło PZW nr „76 FIAT AUTO POLAND”

z siedzibą 43-100 Tychy, ul. Konfederatów Barskich 17.

                       Kontakt: Prezes Koła PZW nr 76        – tel. 668 351 547

                                      Gospodarz Koła PZW nr 76 – tel. 516 797 088

II. Zasady wędkowania i zachowania się wędkujących w obrębie łowiska:

 

1.  Prawo do wędkowania na w/w łowisku mają członkowie PZW z aktualną opłatą członkowską,  po wykupieniu „Zezwolenia na amatorski połów ryb wędką na zbiorniku Rajsko nr 522” na dany rok kalendarzowy.                                                                   2. Rejestracja złowionych ryb jest obowiązkowa. Po złowieniu ryby i  włożeniu jej do siatki należy natychmiast wpisać ją do rejestru połowu, przed ponownym zarzuceniem wędki do wody.

3. Rejestr złowionych ryb znajduje się w zezwoleniu.

4. Wędkowanie na łowisku dozwolone jest wyłącznie z brzegu.

5.  Na łowisku obowiązuje zakaz wywożenia zanęt i przynęt wszelkimi  metodami.

6.  Na łowisku obowiązuje zakaz spinningowania w okresie od 01 stycznia do 30 kwietnia.

7. W czasie wędkowania nocnego stanowiska wędkarskie muszą być obowiązkowo oświetlone.

                     8.  Zabrania się:

                         - parkowania samochodu w odległości mniejszej niż 15 m od linii brzegowej,

                         - palenia ognisk poza miejscami wyznaczonymi,

                         - palenia zniczy,

                         - kąpieli w stawach 

                     9. Na łowisku obowiązuje zakaz połowu ryb do godz. 6:00 pierwszej soboty po zarybieniu zbiorników –

                         termin zarybienia podany na stronie internetowej koła  fiat-tychy.pzw.pl/ oraz na tablicy ‘    

                         ogłoszeń łowiska licencyjnego „Rajsko” nr 522.

10 .  Zarząd Koła upoważniony jest do całkowitego lub częściowego zamknięcia wody w uzasadnionych przypadkach oraz organizowania zawodów wędkarskich ( terminy zamknięcia łowiska będą podane na tablicy ogłoszeń  i stronie internetowej koła)

11. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez osoby wymienione w RAPR.

12. Naruszenie zasad zawartych w „Regulaminie łowiska licencyjnego Rajsko  nr 522 może spowodować zatrzymanie Zezwolenia bez prawa zwrotu kosztów jego pozyskania, a także odmowę jego sprzedaży w roku następnym.

 

               IV  Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokość opłat za wędkowanie:

 

1.       Zezwolenie można zakupić wyłącznie u skarbnika w siedzibie Koła PZW nr 76 FIAT AUTO   

POLAND w Tychach przy ul. Konfederatów Barskich 17 jn:

         - w miesiącach styczeń – kwiecień w każdy czwartek w godz. 16:00-19:00

           - w pozostałych miesiącach – kontakt telefoniczny 503 046 676.

  Zezwolenia również będzie można nabyć nad stawami nr 522 Rajsko przy wiacie w pierwszą niedzielę marca i kwietnia tj. 03.03.2024 oraz 07.04.2024 w godz. 12:00 do 13:00.

2.  Wysokość opłaty za Zezwolenie wynosi :

   -400,- zł opłata normalna dla członka PZW upoważniająca do połowu 20 szt.  

   - 200 - zł ulgowa dla młodzieży uczącej się do 18 lat dla członka PZW upoważniająca do połowu 10 szt.

     ryb limitowanych w ciągu roku (amur,  szczupak, sandacz, węgorz, karp)

3.  Koło nie prowadzi sprzedaży zezwoleń okresowych

4.  Istnieje możliwość wykupienia następnego Zezwolenia po wykorzystaniu    

     limitu i zdaniu poprzedniego Zezwolenia.

5.  Utrata Zezwolenia nie daje prawa do otrzymania duplikatu.

   

              V   Godziny otwarcia łowiska:

 

             Łowisko licencyjne „Rajsko” nr 522 jest łowiskiem całorocznym i całodobowym.

     

             VI  Postanowienia szczegółowe:

 

                   1.  Obowiązują następujące roczne limity ilościowe ryb do zabrania z       łowiska:

                       -  szczupak, sandacz, węgorz, amur, karp – łącznie 20 szt. rocznie,

                       - 20-ta zarejestrowana sztuka w/w ryb kończy ważność Zezwolenia. (10-ta zrejestrowana sztuka zezwolenie ulgowe.)

                   2.  Obowiązują następujące dobowe (0:00-24:00) limity ilościowe ryb do zabrania:

 

:                          - węgorz    – 1 szt.

                       - amur        – 1 szt.

                       - szczupak  – 1 szt.

                       - sandacz    – 1 szt.

                       - karp         – 2 szt.

                       Łączny limit dobowy w/w gatunków – 2 szt.

     Limity pozostałych ryb zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb  (RAPR).

Po złowieniu limitu dobowego ryb objętych limitem dobowym wędkarz jest  zobowiązany zakończyć wędkowanie i opuścić stanowisko wędkarskie.

                  4.  Wprowadza się wymiary ochronne ryb:

                       - Leszcz do 30 cm.  -  Węgorz   do 60   - lin    do 35 cm    

 Wprowa            Wprowadzono obowiązek łowienia wyłącznie na żywą bądź martwą - ,,całą rybę”

    Wymiary ochronne dla poszczególnych gatunków ryb to:

- Amur    do 50 cm i powyżej 80 cm.

    karp do 30 cm i powyżej 60 cm, - szczupak do 50 cm i powyżej 90 cm,

    sandacz do 50 cm i powyżej 85 cm.

                  5.  Wymiary ochronne pozostałych ryb – zgodnie z RAPR.

                  6.  Okresy ochronne ryb – zgodnie z RAPR

      7.  Na stawie Tęczak 1 strefa północno-zachodnia oraz północno-wschodnia stawu tzw. zatoka (tarlisko), siedlisko ptactwa) tworzy się strefę ochronną całkowicie wyłączoną z  amatorskiego połowu ryb.

 

               VII  W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują  przepisy zawarte w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb (RAPR) wydanym przez Zarząd Główny PZW.

 

 

                      Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

        Aktualizacja 01.01.2024 rok. 

 

                        Za zarząd koła sekretarz

                              Siuta Józef