Historia Koła nr 76

Powiadom znajomego:

 

ZARYS HISTORYCZNY KOŁA NR 76 "FIAT AUTO POLAND"

 

 

W okresie budowy FABRYKI SAMOCHODÓW MAŁOLITRAŻOWYCH w TYCHACH w wyniku migracji osiedliło się wielu „miłośników sportu wędkarskiego”. W tym też czasie pierwsi wędkarze zaczęli łowić w akwenach wodnych dostępnych w okolicach Tych.

 

W wodach śródlądowych warunkiem legalnego wędkowania była przynależność do organizacji wędkarskich. Dlatego grono „miłośników sportu wędkarskiego”, a zarazem pracowników FSM podjęło decyzję o zorganizowaniu się zakładając koło wędkarskie. Polski Związek Wędkarski ZO Katowice uchwałą w roku 1977 roku zarejestrował  KOŁO nr 76 przy FSM.

Postawiono sobie za cel;

 

· popularyzowanie idei wędkarskiej i działalności związku PZW

· stwarzanie dogodnych warunków wędkowania i krzewienia znajomości podstawy i etyki wędkarskiej,

· upowszechnianie sportu poprzez organizowanie zawodów wędkarskich w klasie seniorów i juniorów

· pogłębianie wiedzy z dziedziny wędkarstwa, odczyty, prelekcje, spotkania klubowe

· organizowanie wędkarstwa jako racjonalnej formy wypoczynku i rekreacji także dla rodzin członków koła

· rozwijanie wśród członków  umiłowania do przyrody

· racjonalne użytkowanie i ochrona wód.


          KOŁO dzierżawi teren z dwoma akwenami wodnymi  o powierzchni 9,4 ha wraz z przyległym terenem rekreacyjnym w GRABOSZYCACH. Tereny rekreacyjne wykorzystywane chętnie przez rodziny wędkarzy do miłego spędzenia wolnego czasu wśród przyrody biwakując w namiotach rozpalając wieczorne ogniska.

Członkowie koła zagospodarowali dzierżawiony teren jak i przeprowadzali racjonalne zarybianie akwenów wodnych. Stawy słynęły z karpi, szczupaka, sandacza, lina, karasia.

 

         Lata 80-te i 90 - te przyniosły osiągnięcia i niepowodzenia. Wyraźnie poprawiła się współpraca z sąsiednimi kołami, rozwijano pracę z młodzieżą oraz organizowano zawody wędkarskie. Koło liczyło około 450 członków.

   

      W 1994 roku w ramach Centrum Rekreacji i Kultury przy FAP Tychy powstała sekcja „WĘDKARSKA „  w której działali członkowie KOŁA Marian Dzięciołowski i Mirosław Skrzypczyński. Dzięki temu działaniu udało się skupić wielu przyjaciół w jedną całość. Wspólne wyjazdy na jeziora, rzeki, a czasami zwykły wypad w plener całymi rodzinami.  Zwiększyła się liczba wyjazdów zorganizowanych na wspólne wędkowanie połączone z wypoczynkiem towarzyszących żon, mężów, dzieci dla każdego było zajęcie; wędkowanie, konkursy, zabawy na świeżym powietrzu w okowach zielonej przyrody.

      

   W  latach 1997 – 98 w wyniku zawirowań dziejowych powstał dylemat czy KOŁO będzie miało „wodę”.

 Prezes KOŁA  kolega Piotr Sujka prowadził dwutorowo działania ukierunkowane na utrzymanie dzierżawionych  „akwenów wodnych”, oraz poszukiwano nowych terenów zasobnych w „wodę”. Gmina Zator wystawiła na sprzedaż dzierżawiony teren w  tym stawy w  Graboszycach, niestety ofertę cenową Koła odrzucono i tak w październiku 1998 roku opuściliśmy teren stawów bez odłowów.

     

    W styczniu 1998 roku ogłoszono - Koło ma wodę - ZO Katowice uchwałą nr 22/98 przekazał do zagospodarowania przez KOŁO nr 76 stawy  w Rajsku: akweny wodne to stawy : „STARY”  9,6 ha lustra wody, „SUMIK”  3,75 ha, „OPONY”  2,37 ha., wraz z przyległym terenem obszar  o powierzchni 15,62 ha.  Teren „księżycowy” wyrobisko po wyeksploatowanym żwirze nie napawało optymizmem, ale zapału członkom KOŁA nie brakowało i nie brakuje. Następuje racjonalne zagospodarowywanie wody oraz terenów przyległych. Łowisko w chwili obecnej posiada kategorię łowiska licencyjnego. Zmienia się wygląd przyległego terenu co sprzyja rodzinnym wypadom na weekendowy biwak.

      

    W 2007 roku KOŁO nr 76 obchodziło zaszczytny  ””JUBILEUSZ 30 - lecia””. Zewsząd płynęły gratulacje za wytrwałość w społecznej pracy za ochronę przyrody za racjonalną prowadzoną gospodarkę rybacką, za rozwój idei wędkarskiej.

            

W GRUDNIU 08.12.2013 ROKU NA WALNYM ZEBRANIU WYBRANO  WŁADZE KOŁA KTÓRE BĘDĄ DALEJ PRACOWAŁY NA RZECZ IDEI WĘDKARSKIEJ PZW.                                               

                             

Dotychczasowi prezesi koła nr 76 „FIAT AUTO POLAND”

 

1977 – 1978   Posz Grzegorz

1978 – 1982   Gałenzyka Jarosław

1983 – 1984   Szymaszek Marian

1985 – 2003   Sujka Piotr

2004 – 2012   Gałenzyka Jarosław

2013 – 2016   Kacprzak Krzysztof

2016 - 2017   Kwiatkiewicz Szymon

2017 - 2017  Kopczyński Jerzy

2017 - 2017  Gałenzyka Jarosław

2018 - 

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                          Opracował: Krzysztof Kacprzak